Giới thiệu giải thưởng

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học, công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế – xã hội lớn, được thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Giải thưởng nhằm khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

3. Giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà khoa học, công nghệ, các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học, công nghệ.

4. Qua Giải thưởng sẽ tuyển chọn các công trình khoa học, công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam.

II. CÆ QUAN TỔ CHỨC

Giải thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Ngoài ra, còn có sự tham gia của một số sở, ban, ngành hữu quan, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực của Giải thưởng.

III. LĨNH VỰC DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Công nghệ thông tin và viễn thông,

2. Cơ khí và tự động hoá,

3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống,

4. Công nghệ vật liệu mới,

5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

6. Các công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn..

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả các tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh và mọi công dân đang cư trú trên địa bàn tỉnh có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia Giải thưởng.

V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

1. Công trình có tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng trong tỉnh, đạt hiệu quả khoa học, kinh tế – xã hội cao và thời gian qua chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

2. Công trình đã được Hội đồng khoa học từ cấp tỉnh trở lên nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên.3. Ưu tiên xét giải thưởng đối với các công trình khoa học, công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả cao ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Khuyến khích các tác giả và đồng tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học, công nghệ được áp dụng vào thực tế và đời sống mang lại hiệu quả cao.

VI. HỒ SÆ THAM DỰ GIẢI (Trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ công trình khoa học dự giải, bao gồm:

1. Đơn theo mẫu quy định của Ban Tổ chức.

2. Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình.

3. Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học như quy định ở khoản 2, điều 5 của bản thể lệ. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng nhà nước.

4. Danh sách các đồng tác giả và thoả thuận về phần đóng góp có xác nhận của cơ quan chủ quản nếu công trình có 2 người trở lên.

5. Các tài liệu khác (nếu có) như Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng nó mang lại.

VII. TỔ CHỨC BỘ MÁY THỰC HIỆN GIẢI THƯỞNG

1. Ban Chỉ đạo Giải thưởng do UBND tỉnh quyết định thành lập. Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau đây: một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh làm Phó ban thường trực; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó ban; các ủy viên gồm: đại diện lãnh đạo các cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCSHCM, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Đại học Huế.

2. Ban Tổ chức Giải thưởng do Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng ra quyết định thành lập. Ban Tổ chức gồm các thành viên là đại điện các cơ quan, tổ chức và cơ quan phối hợp tổ chức Giải thưởng.

3. Hội đồng Giám khảo do Ban Chỉ đạo Giải thưởng ra quyết định thành lập bao gồm các chuyên gia, chuyên viên chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực của Giải thưởng trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Tổ chức.

VIII. NÆ I NHẬN HỒ SÆ

1. Hồ sơ dự giải đựng trong phong bì dán kín có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 26 đường Hà nội, thành phố Huế.

2. Hồ sơ dự thi sẽ được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả.

IX. GIẢI THƯỞNG

Giải Nhất 5.000.000 đồng

Giải Nhì 3.000.000 đồng

Giải Ba 2.000.000 đồng

Giải Khuyến khích 1.000.000 đồng.

Quy chế chi thưởng do Ban Chỉ đạo quy định.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email