Gắn kết hội viên bằng những hoạt động thiết thực

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm gắn kết hội viên, củng cố và phát triển tổ chức.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email