Chia sẻ kinh nghiệm và lập kế hoạch để thích ứng với biến đổi khí hậu

Đó là chủ đề hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên, thuộc Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế và Nhóm cựu sinh viên IFP về Môi trường và Phát triển tại Việt Nam phối hợp tổ chức tại thành phố Huế (Trung tâm Trao đổi giáo dục với Việt Nam tài trợ).

Trong thời gian 2 ngày hội thảo (ngày 26 và 27 tháng 9), các đại biểu đã được cập nhật thông tin: Tổng quan và khái niệm về biến đổi khí hậu (BĐKH) trên thế giới và tại Việt Nam; Kịch bản BĐKH và các chính sách của Chính phủ về tác động của BĐKH ở Việt Nam; Biến đổi khí hậu: mối liên kết giữa nghèo đói và các vấn đề nghiên cứu,…Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoạt đồng nhằm thích ứng với BĐKH sau khi nghe các bài trình bày về kết quả nghiên cứu tình huống và các sáng kiến trong lĩnh vực BĐKH của đại biểu đến từ các địa phương trong nước như Ninh Thuận, Tiền Giang, Thanh Hóa, Cao Bằng,…

Các đại biểu đã cùng nhau xây dựng 4 khung kế hoạch cụ thể. Một là, xây dựng một mạng lưới hoạt động về BĐKH, bao gồm các thành phần: các cựu sinh viên IFP, các đối tác địa phương, các nhà nghiên cứu và nhà quản lý, trong đó các cựu sinh viên IFP làm nòng cốt. Mạng lưới hình thành nhằm tiếp tục cập nhật, trao đổi và chia sẻ các thông tin, sáng kiến, kinh nghiệm thực hiện chương trình giảm thiểu tác động của BĐKH. Hai là, biên soạn Sổ tay tuyên truyền về BĐKH cho cộng đồng. Ba là, biên soạn tài liệu tập huấn nâng cao năng lực vận động thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐKH. Bốn là, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực vận động thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐKH. q

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email