Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012

Sáng ngày 27/12/2012, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu.

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh vào ngày 2/7 và diễn ra trong vòng 30 ngày. Nhằm khắc phục tình trạng sai sót trong quá trình điều tra, ban chỉ đạo các cấp đã phân công thành viên và đội ngũ giám sát viên phụ trách từng địa bàn. Quá trình nghiệm thu đều có giám sát viên của tỉnh tăng cường để kiểm tra chất lượng phiếu điều tra.

Theo kết quả tổng điều tra, số lượng cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa tỉnh là trên 75.000, tăng gần 14% so với tổng điều tra năm 2007. Đáng chú ý là số doanh nghiệp tư nhân tăng gấp 2,6 lần so với năm 2007, phản ánh sự thay đổi về chất của nền kinh tế. Đối với cơ sở hành chính sự nghiệp, tại thời điểm điều tra, Thừa Thiên Huế có trên 2.600 đơn vị, giảm gần 17% so với năm 2007. Điều này cho thấy, hệ thống cơ sở hành chính, sự nghiệp được cải cách theo hướng tinh gọn, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết quả tổng điều tra cũng đã chỉ ra các hạn chế tồn tại như: khu vực doanh nghiệp quy mô lao động bình quân còn thấp (20 lao động/doanh nghiệp), khu vực sản xuất cá thể cũng chỉ 1,4 lao động/cơ sở. Tuy nhiên, những số liệu trên chỉ mới là đánh giá sơ bộ về mặt lượng, chưa rút ra được các kết luận chính xác. Cục Thống kê sẽ tiếp tục phân tích, biên soạn kết quả để phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …