Thừa Thiên Huế sẽ vận hành mạng lưới đô thị thông minh

Đó là đề tài khoa học được Sở Khoa và Công nghệ, tổ chức hội đồng khoa học giao trực tiếp cho Ths Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông và các đồng sự triển khai thực hiện vào chiều 17/7.

Đề tài dự kiến thực hiện thời gian 1 năm với mục tiêu là tăng cường tương tác đa chiều giữa người dân và chính quyền địa phương, người dân với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chính quyền và ngược lại. Đồng thời hướng tới các giá trị bản sắc, tạo ra lợi ích cho người dân, chính quyền sở tại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Với mục tiêu đề ra, nhóm đề tài sẽ nghiên cứu, thu nhập thông tin phân tích lợi ích nhu cầu và mục tiêu xây dựng và vận hành mạng lưới đô thị thông minh thông qua việc xây dựng các phần mềm tổ chức quản  lý, vận hành hỗ trợ tương tác giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp…  Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu xây dựng các quy định chính sách, đề xuất giải pháp hạ tầng, cấu trúc các tổ chức và mối quan hệ giữa các tổ chức trên mạng lưới; nghiên cứu giải nền tảng streaming phục vụ truyền thông các sự kiện, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh…

Theo baothuathienhue.vn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email