Thừa Thiên Huế: Đồng ý chủ trương nghiên cứu triển khai thử nghiệm mạng VNPT Wifi

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Công ty VNPT Technology báo cáo triển khai thử nghiệm phủ sóng Wifi tại Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh Tập đoàn VNPT đã chọn Thừa Thiên Huế làm thí điểm, UBND tỉnh ủng hộ và đồng ý chủ trương nghiên cứu thử nghiệm phủ sóng mạng VNPT Wifi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Về địa điểm phủ sóng: UBND tỉnh đã có chủ trương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với VDC3 và các ngành liên quan tổ chức khảo sát xây dựng danh mục các điểm phủ sóng trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Công ty VNPT Technology trực tiếp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và truyền thông để kế thừa và mở rộng các điểm phủ sóng.

 

Theo www.thuathienhue.gov.vn

 

 

 

Kiểm tra lại

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017

Đó là quyết tâm của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và …