Huế: Khánh thành Trung tâm Hàn ngữ Huế – BBB

Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Hàn ngữ Huế – BBB đã được long trọng tổ chức sáng 24/9 tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email