Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh TT-Huế năm 2012

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh TT-Huế năm 2012

 

Kiểm tra lại