Thừa Thiên Huế có 06 công trình lọt vào chung khảo Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2014

Theo tin từ Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), sau khi phát động Giải thưởng (23/3/2014), Ban Tổ chức đã nhận được 92 công trình đăng ký tham gia Giải thưởng toàn quốc, trong đó: Lĩnh vực Cơ khí, tự động hoá có 25 công trình; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống có 27 công trình; Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 11 công trình; Lĩnh vực Công nghệ mới nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên có 11 công trình; Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu có 12 công trình; Lĩnh vực Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới có 06 công trình.

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014 có 40 công trình được đưa vào xét giải

1. Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite 4A từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản” của PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

2. Nghiên cứu khôi phục và chế tạo mới các loại đầu dò thủy âm sử dụng gốm áp điện của TS. Trương Văn Chương, TS. Lê Quang Tiến Dũng – Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

3. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế của ThS. Lê Khắc Phúc, PGS.TS. Trần Đăng Hòa, ThS. Trần Thị Hoàng Đông, ThS.Trần Thị Ngân, ThS. Trương Thị Diệu Hạnh – Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế;

4. Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn đối kháng Pseudomonas putida phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu của PGS.TS. Trần Thị Thu Hà – Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế;

5. Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của ThS. Nguyễn Huy Anh, ThS. Đinh Thanh Kiên, ThS. Hồ Ngọc Anh Tuấn – Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế;

6. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý quần thể di tích Cố đô Huế của TS. Phan Thanh Hải – Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014 sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội vào ngày 12/5/2015.

Doãn Quan

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email