Thông báo Triển lãm – Chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV năm 2022

Tác giả: Ban Tổ chức Cuộc thi

     Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022;

Nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh được giao lưu, học hỏi, được thuyết trình trước hội đồng chấm thi, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức Triển lãm và chấm thi các đề tài tham gia Cuộc thi. Để chuẩn bị cho Triển lãm và chấm thi được diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đề nghị:

     1. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có đề tài tham gia Cuộc thi tạo điều kiện cho giáo viên hướng dẫn, các tác giả tham dự buổi Triển lãm và chấm thi;

     2. Chuẩn bị nội dung giới thiệu về đề tài để tham gia triển lãm và phục vụ chấm thi.

Năm nay, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 8448/UBND-CT ngày 08/11/2019 về việc đẩy mạnh hành động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” nên Ban Tổ chức yêu cầu các đơn vị không chuẩn bị porter thay vào đó các đề tài chuẩn bị bảng tên. ( đính kèm file mẫu tham khảo)

Ngoài ra, các tác giả có thể chuẩn bị thêm các tờ rơi để giới thiệu tóm tắt nội dung đề tài của mình để giới thiệu đến các đại biểu tham quan mô hình tại buổi triển lãm.

     3. Kinh phí tham dự triển lãm và chấm do Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có đề tài dự thi tự bố trí (bao gồm: in ấn tờ rơi giới thiệu đề tài, vận chuyển mô hình, hỗ trợ giáo viên, học sinh …).

     4. Chuẩn bị nội dung thuyết trình trước Ban giám khảo

Thời gian tác giả thuyết minh tối đa 05 phút, Ban giám khảo hỏi trong vòng 05 phút (nếu có) tại các phòng chấm thi theo lĩnh vực do Ban Tổ chức bố trí. Ban Tổ chức yêu cầu các tác giả không mang mô hình, sản phẩm vào trình bày tại phòng chấm thi.

Các tác giả nếu báo cáo bằng powerpoint thì:

+ Bài báo cáo tối đa 10 slides, khuyến khích đưa hình ảnh hoặc video để trình bày, hạn chế sử dụng slide nhiều chữ.

+ Trong mỗi slide sử dụng không quá 03 màu.

+ Hạn chế sử dụng hiệu ứng động (Animation) trong powerpoint.

Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị máy tính dùng chung, đề nghị các tác giả gửi file báo cáo (nếu có) qua email của thư ký hội đồng chấm thi theo lĩnh vực chậm nhất ngày 15/4/2022.

Thông tin liên hệ các thư ký cụ thể như sau:

– Hội đồng Đồ dùng dành cho học tập thư ký Hoàng Thị Thuỷ Tiên: 0334270569 – qpmtien@gmail.com

– Hội đồng Phần mềm tin học thư ký Trần Minh Phong: 0905.655.773 – phonguyart@gmail.com

– Hội đồng Sản phẩm thân thiện với môi trường thư ký Vũ Thị Thanh Hiền: 0705.214.164 – vuthanhhien0512@gmail.com

– Hội đồng Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em thư ký Lê Thị Lan: 0906.499.480 – lelan.465@gmail.com

– Hội đồng Giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế liên hệ      chị Nguyễn Thị Bích Đào: 0389.336.118 – nguyenbichdaohue@gmail.com.

     5. Thời gian tổ chức

     a. Tổ chức trưng bày:

Thời gian: Từ 14 giờ 00 ngày 16/4/2022 (chiều thứ Bảy)

Nội dung: Các tác giả nhận vị trí và trưng bày các mô hình, sản phẩm.

*Đối với lĩnh vực Sản phẩm thân thiện với môi trường các đề tài có Số thứ tự từ III.1 đến III.22 sẽ trình bày báo cáo trước hội đồng Ban Giám khảo từ 14 giờ 00 ngày 16/4/2022 tại phòng P.4 dãy nhà A. (Có danh sách chi tiết kèm theo)

     b. Khai mạc Triển lãm và chấm thi: Ngày 17/4/2022 (ngày Chủ nhật)

Khai mạc triển lãm: 7 giờ 00.

Tham quan mô hình, sản phẩm: Sau khai mạc triển lãm đến 8 giờ 30.

Trình bày báo cáo nội dung đề tài: Từ 8 giờ 30 được bố trí tại các phòng dãy nhà A, cụ thể:

– Lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập phòng P.2;

– Lĩnh vực Phần mềm tin học phòng P.3;

– Lĩnh vực Sản phẩm thân thiện môi trường phòng P.4;

– Lĩnh vực Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em phòng P.5;

– Lĩnh vực Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế phòng P.6.

     6. Địa điểm: Tại Nhà thi đấu Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, số 12 đường Lê Lợi, thành phố Huế. (thí sinh đi vào cổng phụ đường Nguyễn Trường Tộ)

Chi tiết xin vui lòng liên hệ cơ quan Thường trực Cuộc thi cấp tỉnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3845091 DĐ: 083.812.2345 (Cẩm Lai) hoặc 070.521.4164 (Thanh Hiền). Email: banthongtinlhhhue@gmail.com   – Website: www.husta.vn .

Trân trọng./.

Kiểm tra lại

Lễ khai mạc Triển lãm và Chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022

Tác giả: Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế …