Quy định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 quy định chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù theo quy định của tỉnh.

Theo đó, người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch chuyên trách hội đặc thù có mức thù lao: 3,4 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, 2,4 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Huế, 2,2 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, 1,0 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email