UBMTTQVN tỉnh thăm và chúc mừng Liên hiệp hội tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên hiệp hội Việt Nam

Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử đoàn đại biểu đến thăm và chúc mừng Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn do ông Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dẫn đầu.

Trong những năm qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của UBMTTQVN tỉnh, nhất là về trụ sở làm việc và phối hợp trong nhiều hoạt động.

Sắp tới, hai bên sẽ xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm phát huy năng lực, thế mạnh của mỗi bên góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nguyễn Văn Quế

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …