Hội thảo khoa học “Đô thị Thừa Thiên Huế – Đặc điểm lịch sử và luận chứng phát triển”

Sáng ngày 16/12, Hội khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo khoa học “Đô thị Thừa Thiên Huế – Đặc điểm lịch sử và luận chứng phát triển”. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao; PGS,TS Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử tỉnh; GS,TS,KTS Hoàng Đạo Kính, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành trong và ngoài nước về lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, quy hoạch, văn hóa, đô thị… với 17 tham luận hàm chứa nhiều nội dung quan trọng đã được gửi đến hội thảo.

Những nội dung trọng tâm về đặc điểm lịch sử, những chuyển biến tích cực và luận chứng phát triển về đô thị Thừa Thiên Huế đã được các nhà khoa học và quản lý đề cập đầy đủ, vừa khảo sát quá khứ cũng như nhận diện thực tế đô thị hiện đại, so sánh với thế giới và trong nước để có cơ sở khoa học làm luận chứng cho những giải pháp đúng đắn trong việc hoạch định chiến lược phát triển đô thị Thừa Thiên Huế. Đây cũng là những thành tựu mới về nghiên cứu đô thị Thừa Thiên Huế.

Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận xét: nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc với sự can thiệp có chừng mực của con người và sự kế tục luôn biết tôn trọng các giá trị vốn có đã kiến tạo nên một đô thị Huế cổ kính nhưng cũng dễ thích nghi với cuộc sống đương đại. Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh việc xây dựng đô thị theo mô hình tập hợp đô thị di sản, văn hóa, cảnh quan thân thiện với môi trường và được phát triển bền vững trong mối quan hệ gắn kết đô thị – nông thôn – thiên nhiên, đây cũng là định hướng nhận được sự đồng thuận cao của giới khoa học. Ngoài việc làm sáng tỏ những đặc điểm lịch sử và giải pháp phát triển, hội thảo cũng đã tập trung phân tích, phản biện khách quan các cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn về xây dựng bộ tiêu chí đô thị loại 1 mang đặc thù của Thừa Thiên Huế nhằm đẩy mạnh quá trình phát triển đô thị nhưng không làm mất đi những giá trị truyền thống riêng có trong di sản đô thị Việt Nam.

Thông qua hội thảo sẽ làm sáng tỏ tính đặc thù của đô thị Huế theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, cảnh quan; giúp cho tỉnh Thừa Thiên Huế có chiến lược phát triển đô thị đúng đắn phù hợp với quá khứ vùng đất và xu thế của thời đại, nâng cao nhận thức về vị thế lịch sử của đô thị Huế – đô thị di sản mang tầm vóc thế giới.

Nguyễn Doan Quan

Kiểm tra lại