HỘI ĐÔNG Y TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chủ tịch: BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa

Ngày thành lập: 11/10/1997

Số hội viên: 546

Địa chỉ 20 Nguyễn Huệ, TP Huế

BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa