HỘI TIM MẠCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chủ tịch: GS.TS. Huỳnh Văn Minh
Ngày thành lập: 29/01/1993
Số hội viên: 60
Địa chỉ: 54 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế
Email: dr.hvminh@gmail.com

GS.TS. Huỳnh Văn Minh

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email