Giống ngô lai tiến bộ NK6326 – Tốt giống tâm an

Sơn La – thủ phủ cây ngô tại miền Bắc, đâu đâu bà con nông dân cũng nói về cây ngô, ăn, ngủ kể về cây ngô, đi chơi nói chuyện ngô; có thể nói ngô là loại cây trồng đã ăn vào máu, vào thịt, vào văn hóa và vào cuộc sống hàng ngày của mỗi đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Kinh… nơi đây.

TRẦN GIẢI

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email