Hiệu quả cao từ cánh đồng mẫu lớn

Nông dân tỉnh Long An khẳng định mô hình này cho năng suất, chất lượng lúa cao hơn hẳn những cánh đồng khác, trong khi chi phí sản xuất lại thấp hơn.

Theo VOV Online

 

 

Kiểm tra lại

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017

Đó là quyết tâm của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và …