Đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 23-KH/ĐUK, ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế ( Chi bộ Liên hiệp hội) sẽ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 06 tháng 5 năm 2020.

Đại hội Chi bộ lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới, thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên của toàn thể đảng viên của Chi bộ Liên hiệp hội trong thời kỳ phát triển kinh tế tri thức, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đại hội Chi bộ diễn ra trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 45 niệm năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

Đại hội lần này tập trung đánh giá việc thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội có trách nhiệm xem xét, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu cấp trên.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi đại biểu dự Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, trung thực, thẳng thắn, tiếp thu nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng. Với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới, chúng ta sẽ biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng thiết thực và đạt nhiều thắng lợi mới.

Để có thể làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của mình, Ban Chấp hành Chi bộ kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Liên hiệp hội hãy ra sức thi đua, chung sức, chung lòng, để đoàn kết cùng với Ban Chấp hành xây dựng tổ chức Đảng Liên hiệp hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, cùng với sự quan tâm theo dõi giúp đỡ của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi đảng viên của Chi bộ, chúng ta tin tưởng rằng Chi bộ Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2020-2025 chắc chắn sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã nhất trí thông qua, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong giai đoạn mới.

BÙI THẮNG

Kiểm tra lại

05 đề tài đạt giải tại Hội thi và Giải thưởng toàn quốc năm 2023

Tác giả: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức …