Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu

Theo kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật, mực nước biển dâng từ 57-73cm, riêng khu vực Cà Mau và Kiên Giang có mực nước biển dâng cao hơn các khu vực khác.

Đinh Văn Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email