Liên đoàn lao động tỉnh triển khai thực hiện “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh công tác bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 08/8/2012 của Tỉnh ủy về việc “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh công tác bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”, Liên đoàn lao động tỉnh đã có Công văn gửi các cấp Công đoàn tiến hành triển khai việc Chỉ thị nói trên.

Theo đó, Liên đoàn lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, Liên đoàn các cấp vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp; thực hiện mỗi cơ quan, trường học, đơn vị gắn với một tuyến phố văn hóa. Tăng cường hệ thống cây xanh ở các trục đường, các công viên, các khu công nghiệp, khu dân cư nhằm xây dựng hình ảnh Huế văn minh, lịch sử, hiếu khách.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Đinh Văn Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email