Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tổ chức chấm thi 75 đề tài

Tác giả: BTC Hội thi

Ngày 11/8/2023, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023 đã tổ chức chấm thi, đánh giá, xếp loại 75 đề tài nộp hồ sơ dự thi.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tôn vinh và ghi nhận công lao của các nhà nghiên cứu khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao; Ngoài ra, Hội thi còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật tiêu biểu tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc năm 2023.

Năm nay mặc dù thời gian tiếp nhận hồ sơ có sớm hơn so với những năm trước nhưng với nỗ lực của các thành viên Ban Tổ chức, các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền Thể lệ Hội thi tới các đơn vị, cá nhân trong toàn tỉnh bằng hồ sơ và trên website của đơn vị; xây dựng nội dung porter để thông tin về Hội thi dễ dàng tiếp cận đến các đối tượng quan tâm bằng nhiều hình thức khác nhau, kết quả đạt được với số lượng đề tài đăng ký tham gia năm nay là 75 đề tài, cụ thể: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông (06 đề tài); Cơ khí và tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (06 đề tài); Vật liệu, hóa chất, năng lượng (05 đề tài); Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường (10 đề tài); Y dược (19 đề tài); Giáo dục và đào tạo (29 đề tài).

Ban Tổ chức đã ban hành quyết định thành lập 06 hội đồng chấm thi chuyên ngành,  quy định chấm điểm và cơ cấu giải thưởng theo quy định.

Hoạt động chấm thi được tổ chức chấm tập trung vào ngày 11/8/2023 tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, thành phố Huế.

Một số hình ảnh buổi chấm thi:

     

Kiểm tra lại

Cuộc thi HueIC Robocon 2024 với chủ đề “Nước ngọt cho đảo xa”

Tác giả: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phát động tổ chức Cuộc thi HueIC …