Vệ sinh rừng ngập mặn ở thôn Vĩnh Trị

Thực hiện Kế hoạch số 103 ngày 19/4/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án ”Chương trình tái chế rác thải đô thị nhằm giảm thiểu rác thải nhựa” Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD), trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng trường THCS Hoàng Kim Hoán tổ chức hoạt động thu gom rác thải và chăm sóc rừng ngập mặn ở thôn Vĩnh Trị (xã Hải Dương).

Các thành viên tham gia vệ sinh rừng ngập mặn

Hoạt động với sự tham gia của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế, 30 em học sinh của trường THCS Hoàng Kim Hoán, chính quyền và người dân xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của hoạt động lần này nhằm chia sẻ thông tin, kết quả về rừng ngập mặn được trồng tại địa phương; tuyên truyền về vai trò phòng chống thiên tai của rừng ngập mặn cho học sinh và người dân địa phương; tiến hành thu gom rác thải, vệ sinh và chăm sóc rừng ngập mặn.

Rừng ngập mặn ở xã Hải Dương được trồng từ tháng 4/2018 trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở khu vực thành phố và ven biển tình Thừa Thiến Huế”, đến nay cây phát triển tốt với tỷ lệ sống trên 90%.

Thanh Tâm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email