Ứng dụng năng lượng xanh trong xử lý nước sạch để đảm bảo an toàn cho con người và môi trường

Trong những năm vừa qua, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, công ty Cổ phần Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWaco) đã xây dựng thêm nhiều nhà máy xử lý nước, cấp nước cho hơn 250.000 khách hàng (trên 1 triệu dân) trong toàn tỉnh.

Đề tài đạt giải Nhì Hội thi Sáng tọa Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017

Việc phát triển hệ thống cấp nước một cách quá nhanh cũng dẫn đến một số bất cập như: tình trạng áp lực nước không đồng đều trên mạng lưới cấp nước trong các giờ cao điểm làm tiêu hao nhiều điện năng; lượng clo dư trong mạng lưới cấp nước không đồng đều, gây lãng phí; sử dụng clo lỏng trong xử lý nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn; sử dụng năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. Tất cả những điều đó dẫn đến chất lượng nước không đồng đều trong toàn mạng lưới cấp nước. Trước tình hình đó, các nhà khoa học của HueWaco gồm: ThS. Trương Công Nam, KS. Châu Ngọc Long và CN. Trần Quang đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả năng lượng xanh, đảm bảo an toàn cho con người và môi trường trong xử lý nước sạch”. Đây là một đề tài rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay cả về khía cạnh kinh tế lẫn khía cạnh môi trường, chi phối và quyết định hướng phát triển của công ty.

Các nội dung chính của đề tài gồm: Ứng dụng giải pháp trạm trung chuyển và điều áp; Ứng dụng giải pháp năng lượng mặt trời hòa lưới cho hoạt động sản xuất của nhà máy; Ứng dụng giải pháp kết hợp sử dụng nguồn năng lượng mặt trời cho thiết bị xử lý nước thân thiện môi trường, cấp nước “an toàn và ngon”; Ứng dụng giải pháp năng lượng mặt trời cho các thiết bị đo chất lượng nước, áp lực trên mạng đường ống.

Thông qua đề tài này, các nhà khoa học của công ty đã hệ thống hóa được quy hoạch, xây dựng của hệ thống cấp nước của công ty. Đây là vấn đề mới, đầu tiên của ngành cấp nước trong toàn quốc. Đề tài cũng đã ứng dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất cấp nước đầu tiên và quy mô lớn nhất ngành cấp nước Việt Nam.

Đề tài đã nâng cao khả năng điều hòa, khả năng cấp nước của mạng lưới và thu hồi năng lượng xanh để tài sử dụng cho sản xuất cấp nước. Những người thực hiện đề tài còn sáng tạo ở chỗ kết hợp năng lượng xanh và sử dụng các hóa chất thân thiện với môi trường trong sản xuất, cấp nước.

Kết quả của đề tài đã góp phần nâng cao khả năng điều hòa, phân bổ hợp lý nguồn nước của hệ thống cấp nước trong ngày; giảm lượng tiêu thụ điện năng tại các nhà máy và thu hồi năng lượng để phục vụ cho quá trình sản xuất. Đề tài còn có ý nghĩa giúp cho công ty có thể đảm bảo cấp nước an toàn trong các sự cố thiên tai như lũ lụt hoặc sự cố khác tại các nhà máy lớn.

Đề tài còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường (giảm khoảng 168 kg khí CO2/ngày thải ra môi trường, tương đương 61 tấn/năm), đảm bảo an toàn với con người, nâng cao chất lượng nước sinh hoạt, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Hiện nay, đề tài đang được áp dụng tại HueWaco. Công ty đã xây dựng và đưa vào hoạt động các trạm trung chuyển và điều áp ở thị trấn Phú Bài, xã Hương Phong, xã Điền Môn, áp dụng hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới, điều chế javen tại nhà máy Quảng Tế 2, Điền Môn và sẽ tiếp tục áp dụng cho các trạm trung chuyển và điều áp khác trong những năm tới để cấp nước cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn về địa hình, giao thông.

Công trình nghiên cứu này có thể áp dụng cho tất cả công ty cấp nước trên toàn quốc, đặc biệt là những nơi có địa bàn cấp nước rộng, địa hình không thuận lợi nguồn cấp nước hạn chế.

Giải Pháp

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email