Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (17/9/1993-17/9/2023)

Tác giả: Liên hiệp hội

Nhằm ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) trong 30 năm qua (17/9/1993 – 17/9/2023), Liên hiệp hội sẽ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm dự kiến vào ngày 16/9/2023.

Để triển khai xây dựng các nội dung liên quan hướng đến Lễ kỷ niệm, Liên hiệp hội đề nghị các hội thành viên, đơn vị trực thuộc:

  1. Cung cấp thông tin thống kê về hội viên (theo mẫu đính kèm Thông tin Hội thành viên 2023 ).
  2. Cung cấp thông tin, hình ảnh (có chú thích ảnh), video các hoạt động tiêu biểu của đơn vị (mỗi đơn vị giới thiệu 05 hoạt động tiêu biểu) trong thời gian từ 2018 đến nay để làm tư liệu xây dựng phóng sự giới thiệu 30 năm phát triển của Liên hiệp hội.
  3. Rà soát và giới thiệu các hội viên đủ điều kiện chưa được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật”, theo đó tiêu chuẩn xét chọn được quy định như sau:

– Đối với hội viên phải có thời gian công tác liên tục 15 năm (hoặc 20 năm cộng dồn không liên tục) trở lên (đối với cá nhân làm việc chuyên trách trong cơ quan Hội được nhân hệ số 1.5);

– Đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký) phải có thời gian công tác liên tục 10 năm.

(Theo mẫu báo cáo thành tích: Mẫu Báo cáo thành tích )

Các nội dung trên đề nghị các hội thành viên, đơn vị trực thuộc tổng hợp và gửi về Văn phòng Liên hiệp hội qua email lhhtthue@husta.vn chậm nhất là ngày 10/8/2023 để tổng hợp.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội yêu cầu hội thành viên, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp hội của đơn vị mình phù hợp, thiết thực như: Tổ chức các hoạt động, chuỗi hoạt động (hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội thi, tập huấn,…) gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc; Tiến hành treo băng rôn với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (17/9/1993 – 17/9/2023)” tại trụ sở hoặc triển khai nội dung này trên các ấn phẩm phát hành hoặc website của đơn vị từ ngày 10-17/9/2023.

Thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ Văn phòng qua số máy: 0234.3845091 hoặc 0334.270.569 (gặp Thủy Tiên).

CV Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp hội

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email