Tiếp tục triển khai và nhận hồ sơ đăng ký xét chọn Tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, năm 2023

 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tổ chức Lễ Tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu vào chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5. Đây là dịp để ghi nhận công lao, tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2023, hoạt động này sẽ được triển khai trên toàn tỉnh. Vì vậy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Đại học Huế và các trường thành viên; Các cơ quan TW và tổ chức khoa học và công nghệ đóng trên địa bàn tỉnh; Các hội thành viên và đơn vị trực thuộc căn cứ Quy chế xét chọn tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ để giới thiệu tối đa 02 trí thức tiêu biểu của đơn vị mình để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức xét chọn và tôn vinh. (có Quy chế gửi kèm)

Hồ sơ giới thiệu xin gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trước ngày 25/4/2023, hồ sơ gồm có:

  1. Công văn giới thiệu của đơn vị;
  2. Báo cáo thành tích (file đính kèm);
  3. Bản phô tô hoặc ảnh chụp các thành tích đạt được (không cần chứng thực).

Thông tin chi tiết xin liên hệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3845091; Email: lhhtthue@gmail.com

Trân trọng./.

     Văn bản đính kèm:

  1. Công văn về việc giới thiệu Trí thức
  2. Quyết định ban hành quy chế xét chọn Tôn vinh
  3. Mẫu báo cáo thành tích Tôn vinh Trí thức 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email