Thừa Thiên Huế, thực hiện 30 điểm quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2015 – 2020, nhằm phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm môi trường để có các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ vấn đề xả thải; đồng thời, rút ra quy luật diễn biến môi trường hàng năm để có các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, cơ cấu đối tượng nuôi và bố trí thời gian nuôi trồng thủy sản phù hợp theo từng đối tượng nuôi.

Theo đó, tiến hành quan trắc môi trường tại 30 điểm nuôi trồng thủy sản ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà và Hương Thủy. Hàng năm, tiến hành khảo sát lại các vị trí quan trắc môi trường để tăng thêm những điểm quan trắc mới, hoặc điều chỉnh phù hợp với từng vùng nuôi.

Việc quan trắc môi trường tập trung tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các ao nuôi đại diện và các khu vực xả nước thải. Các thông số môi trường được ghi nhận thông qua quan trắc gồm: nhiệt độ, độ mặn, pH, độ kiềm, độ trong, HN3, N tổng số (Nts), PO4 3-, P tổng số (Pts), NO3, H2S, Oxy hòa tan, tổng chất rắn lơ lững, nhu cầu oxy hóa học và các thông số liên quan đến bệnh thủy sản: vi khuẩn tổng số, coliforms, Vibrio spp, Vibrio parahaemolyticius, Aeromonas spp và tác nhân gây bệnh khác.

Tần suất quan trắc môi trường tập trung vào các tháng vụ nuôi chính, thời điểm vụ nuôi phụ và các tháng mưa lũ. Tùy theo tình hình diễn biến của môi trường và dịch bệnh xảy ra, tần suất lấy mẫu có thể tăng thêm để xác định mật độ và chủng loại tác nhân gây bệnh, các loài tảo độc gây hại cho động vật nuôi.

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …