Thêm một kế hoạch được Liên hiệp hội phản biện

TS Đỗ Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội, cho biết, nhiệm vụ được giao phải hoàn thành trong thời gian quá ngắn (khoảng 15 ngày), nhưng Liên hiệp hội đã khẩn trương tập hợp các chuyên gia để tổ chức phản biện. Đến nay, việc phản biện đã hoàn thành. Chỉ gói ghém nội dung trong chưa đến 20 trang, báo cáo phản biện đã chỉ ra các ưu điểm và mười sáu điểm còn hạn chế, thiếu sót về nội dung. Đó là còn chưa kể đến những hạn chế, thiếu sót về sử dụng thông tin, từ ngữ thiếu chính xác. Báo cáo phản biện còn đưa ra một số kiến nghị cần thiết đối với chủ đầu tư dự án (Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên – Huế), nhóm tư vấn (thuộc Viện Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và UBND tỉnh (cơ quan phê duyệt dự án).

Được biết, Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được xây dựng từ giữa năm 2011, đã qua ít nhất hai lần lấy ý kiến chuyên gia, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh bằng hình thức tổ chức hội nghị (vào tháng 9 năm 2011 và tháng 01 năm 2012).

Nguyễn Văn Quế

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …