Kết nạp thêm 02 hội thành viên mới

Sáng ngày 30/12/2016 tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã tổ chức công bố Quyết định kết nạp 2 hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành tham gia vào tổ chức Liên hiệp hội.

Tại hội nghị, Thường trực Liên hiệp hội đã công bố 02 Quyết định số 232/QĐ-LHH và 233/QĐ-LHH ngày 29/12/2016 của Ban Chấp hành Liên hiệp hội khoá IV công nhận Hội Chống đau tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế là thành viên của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế, nâng tổng số hội thành viên hiện nay lên 47.

Như vậy,Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã thu hút và tập hợp được khoảng 95% các hội khoa học chuyên ngành về lĩnh vực khoa học – kỹ thuật. Trong thời gian đến, Liên hiệp hội phấn đấu vận động để đạt được 100% các hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật tham gia vào tổ chức Liên hiệp hội để những tổ chức xã hội – nghề nghiệp này đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cẩm Lai

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email