Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

(tóm tắt bản thuyết minh không quá 02 trang giấy A4)

1. Ý tưởng:

Từ đâu tác giả nghĩ đến việc thực hiện đề tài.

2. Mô tả cấu tạo mô hình sản phẩm:

– Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm:

– Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm, tác giả mất bao lâu để tạo ra sản phẩm.

3. Nguyên tắc hoạt động, vận hành của các mô hình, sản phẩm dự thi.

4. Tính mới: Mới theo địa lý: Đề tài chưa hề có trên phạm vi toàn thế giới, hoặc chưa có ở Việt Nam, hoặc chưa có trong tỉnh. Đề tài không trùng với các đề tài đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào. Những cải tiến so với sản phẩm đã có trên thị trường

5. Tính sáng tạo:

– Nêu các điểm mới, điểm sáng tạo của sản phẩm

– Tác giả đã làm gì để khắc phục các hạn chế của sản phẩm cũ.

6. Khả năng áp dụng của sản phẩm

– Sản phẩm, mô hình đã được ứng dụng vào thực tế (nêu rõ địa điểm, thời gian được ứng dụng hoặc đã được thử nghiệm và có khả năng ứng dụng vào thực tế).

– Sản phẩm đã giúp tác giả giải quyết những vấn đề gì trong học tập, vui chơi và sinh hoạt hằng ngày.

HƯỚNG DẪN VIẾT BẢN THUYẾT MINH

(không quá 10 trang giấy A4)

Bìa thuyết minh

– Thông tin về tác giả:

Tên tác giả và các đồng tác giả (nếu có), giáo viên hướng dẫn, lớp, trường.

– Tên đề tài:

Tên đề tài phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện chức năng lĩnh vực kỹ thuật và bản chất của đề tài dự thi và thống nhất với tên ghi trong phiếu dự thi.

Phần thuyết minh

1. Ý tưởng:

Từ đâu tác giả nghĩ đến việc thực hiện mô hình, sản phẩm.

Nêu thông tin về các mô hình, sản phẩm đã biết, đã có tương tự với sản phẩm dự thi. Trên cơ sở các sản phẩm đã biết đó, nêu các hạn chế, thiếu sót để làm rõ các vấn đề sáng tạo mà tác giả đã giải quyết khi thực hiện sản phẩm dự thi.

2. Mô tả cấu tạo mô hình sản phẩm:

– Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm:

(Tác giả có thể nêu giá thành của từng vật liệu).

– Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm, tác giả mất bao lâu để tạo ra sản phẩm.

3. Nguyên tắc hoạt động, vận hành của các mô hình, sản phẩm dự thi.

4. Tính mới:

Mới theo địa lý: Đề tài chưa hề có trên phạm vi toàn thế giới, hoặc chưa có ở Việt Nam, hoặc chưa có trong tỉnh.

Đề tài không trùng với các đề tài đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào. Điểm mới của đề tài so với cái đã có trước.

5. Tính sáng tạo:

– Nêu các điểm sáng tạo của sản phẩm: Về kết cấu, về quy trình, về giải pháp.

– Tác giả đã làm gì để khắc phục các hạn chế của sản phẩm cũ.

6. Khả năng áp dụng của sản phẩm

– Sản phẩm, mô hình đã được ứng dụng vào thực tế (nêu rõ địa điểm, thời gian được ứng dụng hoặc đã được thử nghiệm và có khả năng ứng dụng vào thực tế).

– Sản phẩm đã giúp tác giả giải quyết những vấn đề gì trong học tập, vui chơi và sinh hoạt hằng ngày.

7. Phụ lục:

Hình ảnh đánh số thứ tự và chú thích ảnh, bảng biểu ….

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN MÔ HÌNH, SẢN PHẨM

Yêu cầu đối với mô hình, sản phẩm:

– Tính chân thực: Mô hình sản phẩm có thể thu nhỏ theo tỉ lệ so với sản phẩm thực

– Tính thẩm mỹ: Mô hình sản phẩm cân đối, đẹp

– Tính vững chắc: Mô hình sản phẩm phải chắc chắn, đảm bảo khi di chuyển, vận hành không bị hư hỏng

HƯỚNG DẪN VIẾT HỒ SƠ

1. Quy cách văn bản:

– Dùng kiểu chữ (Font) Times New Roman, cỡ chữ (size) 13 hoặc 14, dãn dòng (single), dãn đoạn 6pt;

– Lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm; lề trái: 3 cm; lề phải: 2 cm;

2. Hồ sơ tham dự gồm có:

– Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.

– Bản sao khai sinh.

– Bản tóm tắt không quá 2 trang giấy A4.

– Thuyết minh không quá 10 trang giấy A4.

– Mô hình (mô hình được đóng trong thùng carton chắn chắn)

– Ảnh tác giả (2 ảnh 4cm x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau).

– Các loại khác. (có thể ghi hình ảnh, clip vào đĩa CD và nộp cùng hồ sở dự thi)

3. Phiếu đăng ký tham gia:

Ghi đầy đủ thông tin trong phiếu, mục điện thoại ghi số điện thoại của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả.

– Danh sách đồng tác giả: Nếu đề tài của nhóm tác giả thì ghi danh sách không quá 04 tác giả, ghi phầm trăm đóng góp và ký nhận của tác giả.

 Lĩnh vực dự thi: Chỉ ghi 1 lĩnh vực và đúng với Thể lệ.

 Mục xác nhận của đơn vị: Để trống

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2016

 Địa điểm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế,

Điện thoại: 0543898871, DĐ: 0915582191 (Đinh Văn Chung)

Email: banthongtinlhhhue@gmail.com Website: wwww.husta.org

Hướng dẫn viết thuyết minh.

Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi toàn quốc năm 2016.

Ban tổ chức Cuộc thi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email