Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng

Ngày 14-15/6/2016, tại hội trường Cục Thuế, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Báo cáo viên Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Đảng ủy. Đến dự và trực tiếp báo cáo, quán triệt với Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn – Bí thư và đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã nghe báo cáo những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Báo cáo một số nội dung cơ bản về tổng kết triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận những nội dung đã được nghiên cứu, học tập.

Sau Hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sâu rộng đến toàn bộ đảng viên, cán bộ, cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình hành động của đơn vị.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email