Hội thảo tổng kết dự án

Sáng 02 tháng 7 năm 2013, tại hội trường UBND xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Nghiên cứu xã hội và Phát triển cộng đồng (Sorcode), thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường năng lực tham gia của phụ nữ và trẻ em trong quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đây là dự án do ICCO-Kerk in Atice, Hà Lan tài trợ với tổng ngân sách là 35.000 EUR, thời gian thực hiện 18 tháng ( 2012-2013). Dự án có mục tiêu tổng thể là hỗ trợ phát huy công tác quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại xã Phong Mỹ. Ba mục tiêu cụ thể gồm: Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ và trẻ em- Nâng cao năng lực và khả năng tham gia của phụ nữ và trẻ em- Xây dựng và thí điểm mô hình sinh kế hiệu quả và bền vững.

Hơn 50 đại biểu đến từ các cấp chính quyền, đoàn thể của huyện Phong Điền, xã Phong Mỹ và đại diện các hộ hưởng lợi của dự án đã tham gia hội thảo. Các đại biểu đã đánh giá cao tính hiệu quả và những tác động tích cực của dự án. Dự án đã tạo sự thay đổi tích cực về kinh tế, xã hội như tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao năng lực, cải thiện bình đẳng giới cho phụ nữ…Tại hội thảo, đại diện UBND xã Phong Mỹ cam kết sẽ chỉ đao duy trì các hoạt động liên quan đến mô hình sinh kế cho các nhóm phụ nữ tự giúp, quĩ phát triển sinh kế, nhóm phóng viên trẻ em…

Huệ Nhân

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email