Hội thảo Thừa Thiên Huế với kế hoạch hành động và các dự án thích ứng với Biến đổi Khí hậu

Vào ngày 20/12/2011, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) sẽ tổ chức hội thảo Thừa Thiên Huế với kế hoạch hành động và các dự án thích ứng với Biến đổi Khí hậu nhằm tuyển chọn đưa ra một số dự án ưu tiên giai đoạn 2012-2015 để kêu gọi đầu tư, tài trợ.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email