Danh sách trí thức khoa học công nghệ tiểu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Ngày 26/4/2018, Hội đồng xét chọn Tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2018 đã tiến hành họp và bỏ phiếu lựa chọn Trí thức Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để tôn vinh trong Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5. Kết quả có 17 trí thức được lựa chọn. (Xếp theo thứ tự ABC)

1

ThS.BS. Nguyễn Văn Cầu

Hội Ung thư TT.Huế

2

TS. Trương Văn Chương

Đại học Khoa học Huế

3

TS. Cung Trọng Cường

Cao Đẳng Công nghiệp Huế

4

PGS.TS. Trần Đạo Dõng

Đại học Sư phạm Huế

5

ThS.BS. Phan Cảnh Duy

Hội Ung thư TT.Huế

6

TS. Phan Thanh Hải

Hội Khoa học Lịch sử TT. Huế

7

ThS. Hoàng Hữu Hè

Hội Nuôi ong TT.Huế

8

GS.TS. Trần Đăng Hòa

Đại học Nông Lâm Huế

9

PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân

Hội Chăn nuôi Thú y TT. Huế

10

TS. Nguyễn Cữu Lợi

Hội Tim mạch TT.Huế

11

TS. Trần Thanh Lương

Hội Tin học TT.Huế

12

CN. Trần Minh Phong

CLB Sáng tạo trẻ

13

ThS. Dương Ngọc Phước

Hội Nghề cá TT.Huế

14

PGS.TS. Lê Văn Thăng

Hội Địa lý – TNMT TT.Huế

15

TS. Bùi Thắng

Thường trực Liên hiệp hội

16

KS. Tôn Thất Ái Tín

CLB Lâm nghiệp TT.Huế

17

PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng

Hội Ung thư vú TT.Huế

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo công khai trên webste đến hết ngày 02/5/2018.

Ý kiến phản hồi vui lòng gửi về địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, số 6 Phan Bội Châu, thành phố Huế hoặc qua email:

Trân trọng kính báo

TTK – CVP

Hồ Đức Hưng

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email