Ban Tổ chức quyết định công nhận kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022

Tác giả: Vũ Thanh Hiền

     Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), trong 02 ngày 16 và 17/4/2022, Ban Tổ chức đã tổ chức Triển lãm và chấm thi cho 205 đề tài được tuyển chọn và giới thiệu từ 9 huyện, thị xã, thành phố và các trường trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.

Ngày 25/4/2022, tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan Thường trực Cuộc thi), Ban Tổ chức đã tiến hành họp xét công nhận và trao giải cho 68 đề tài do các hội đồng chấm thi đề nghị, cụ thể có: 01 giải Nhất, 08 giải Nhì, 13 giải Ba, 46 giải Khuyến khích; đồng thời chọn 22 đề tài đạt từ giải Ba trở lên giới thiệu tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, năm 2022.

 Vui lòng xem file đính kèm tại đây:

  1. Quyết định công nhận kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh TT Huế lần thứ XV, năm 2022
  2. Thông báo lễ Trao giải và hướng dẫn làm Kỷ yếu

Kiểm tra lại

Ban Tổ chức thông kết quả chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVII, năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về …