Ban chấp hành Khóa III (2008-2013)

Được sự nhất trí của Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 20 tháng 02 năm 2009, tại Hội trường Khách sạn Hương Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2013 của Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Liên hiệp hội). Đây là đại hội của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ, đại diện cho ý chí, trí tuệ của tỉnh nhà, với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập và Phát triển”.

Tham dự Đại hội, về phía Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam có ông Trần Ngọc Hiên – Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam. Về phía Lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Phùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đồng chí đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Ngoài ra, Đại hội đã đón tiếp các đại biểu đến từ Liên hiệp hội các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và 110 đại biểu ưu tú đại diện cho đông đảo đội ngũ trí thức đang làm việc, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Liên hiệp hội trong thời gian 5 năm của nhiệm kỳ II (2003 – 2008) và bàn phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III (2008 – 2013), đồng thời Đại hội cũng đã hiệp thương bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2008 – 2013) gồm 43 người, trong đó Ban Thường vụ có 9 người. Đồng thời, tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành mới đã thống nhất bầu TS Đỗ Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2008 – 2013, ThS Nguyễn Văn Quế giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, ngày 15/11/2010, ThS Trần Giải – Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên hiệp hội và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp hội.

Kiểm tra lại