36 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014

Theo Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 08/11/2014 vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ký ban hành, có 36 công trình đạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014, gồm: 07 giải Nhất, 12 giải Nhì, 10 giải Ba và 07 giải Khuyến khích, trong đó:

Lĩnh vực Khoa học, xã hội và nhân văn có 09 công trình đạt giải: 01 giải nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

Lĩnh vực Y dược có 09 công trình đạt giải: 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.

Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống có 08 công trình đạt giải: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử và viễn thông có 04 công trình đạt giải: 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

Lĩnh vực Công nghệ vật liệu, Cơ khí và Tự động hoá có 06 công trình đạt giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email