Tổng kết chương trình phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân

Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân năm 2016 và ký kết thỏa thuận năm 2017.

Năm 2016 là năm thứ 3 Liên hiệp hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Chương trình được thực hiện thông qua việc đánh giá nhu cầu của nông dân về khoa học kỹ thuật, trên cơ sở đó lên kế hoạch cụ thể triển khai các buổi phổ biến kiến thức cho nông dân trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức nói chuyện. Với cách thức này, học viên sẽ đưa ra những vấn đề vướng mắc trong qua trình thực tế sản xuất để cùng trao đổi, thảo luận; giảng viên theo dõi, định hướng và trả lời những thắc mắc của học viên. Lồng ghép trong quá trình đó giảng viên có thể giới thiệu các mô hình điển hình để bà con có thể liên hệ, áp dụng những kiến thức đã được học vào sản xuất hiệu quả hơn.

Liên hiệp hội và Hội Nông dân tỉnh đã phát huy được vai trò, thế mạnh của mình trong việc thực hiện chương trình phối hợp phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân. Trong năm 2016 đã tổ chức được 10 buổi phổ biến kiến thức cho hơn 350 hội viên Hội Nông dân. Những buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức này đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham dự và được các học viên đánh giá cao tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu của hội viên, nông dân.

Cũng tại Hội nghị hai bên đã thống nhất duy trì chương trình phối hợp phổ biến kiến thức cho nông dân năm 2017 với 12 buổi phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo nội dung khảo sát nhu cầu của hội viên Hội Nông dân. Liên hiệp hội chịu trách nhiệm mời giảng viên là những chuyên gia vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và giàu kinh nghiệm làm việc với nông dân.

Đinh Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email