Thừa Thiên – Huế 5 đề tài đoạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học, công nghệ Việt Nam năm 2012

Có 5 trong tổng số 16 đề tài tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học, công nghệ Việt Nam năm 2012 của tỉnh Thừa Thiên Huế đoạt giải.

Đó là các đề tài: Các giải pháp kết nối mở rộng hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) cho lưới điện trung áp tỉnh Thừa Thiên Huế của KS Phan Vinh và các cộng sự, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế; Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp etylen và ứng dụng trong bảo quản tươi chuối tiêu Nam Đông, Thừa Thiên Huế TS. Nguyễn Văn Toản các cộng sự Khoa cơ khí công nghệ – Đại học nông lâm Huế; Cụm công trình: “Chế tạo bạc nano bằng phương pháp sinh học và ứng dụng” và “Chế tạo dung dịch

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email