Thủ tướng gặp mặt các trí thức khoa học kỹ thuật

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp sức lực của mình cho hoạt động khoa học công nghệ, cho đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời thăm hỏi thân thiết, những lời chúc tốt đẹp nhất đến các hội viên, trí thức của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức của đất nước; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp hội đối với những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước.Chiều 26/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt thân mật các đại biểu trí thức hoạt động trong Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Hiện Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã phát triển và trở thành tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập hợp đoàn kết 2,8 triệu hội viên với trên 1,5 triệu trí thức.

Liên hiệp hội đã có những đóng góp tích cực vào công tác tham mưu, đề xuất và chủ động thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chủ trương, đường lối, chính sách, các chương trình, đề án, dự án quan trọng của đất nước.

Đồng thời, Liên hiệp hội cũng đã tích cực thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

Nhấn mạnh vai trò của khoa học – kỹ thuật trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Liên hiệp hội tiếp tục khuyến khích, động viên đội ngũ trí thức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, vào nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, vào đời sống, vào bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị Liên hiệp hội các cấp làm tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, chính quyền địa phương: “Làm tham mưu tốt hơn nữa để ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả hơn; phát triển nhanh và bền vững hơn”.

Cùng với đó, Liên hiệp hội tổ chức tốt thí điểm diễn đàn khoa học chuyên nghiệp để diễn đàn này thực sự trở thành diễn đàn bổ ích, là điều kiện để các nhà khoa học, đội ngũ trí thức hiến kế, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, không ngừng kiện toàn, củng cố hệ thống cơ sở hội theo hướng ngày càng vững mạnh hơn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; góp phần thực hiện tốt việc tập hợp, gắn kết đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài vào thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đóng góp kiến thức, sức lực cho đất nước, cho xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII sắp diễn ra, Thủ tướng chúc Đại hội thành công tốt đẹp; xây dựng Liên hiệp hội trở thành ngôi nhà chung ngày càng thu hút được sự tham gia đông đảo và hiệu quả của đội ngũ trí thức, tiếp tục góp phần tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước.Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp sức lực của mình cho hoạt động khoa học công nghệ, cho đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh cảm ơn Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm và tạo các điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội hoạt động hiệu quả, nhất là trong phát huy vai trò nòng cốt tập hợp các trí thức phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học – kỹ thuật; trong các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội…

Ông Đặng Vũ Minh khẳng định, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam sẽ luôn tiếp nối truyền thống của những thế hệ các nhà khoa học đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo Nguyễn Hoàng (chinhphu.vn)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email