Một Quy hoạch ở Thừa Thiên Huế sắp được ban hành

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, tại hội trường sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế( đơn vị tư vấn) đã tổ chức “Hội thảo tham gia và góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển nghề và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Đại biểu tham dự hội thảo là các đại diện đến từ các sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo của UBND các huyện, thị xã và thành phố. Qua nghiên cứu báo cáo Quy hoạch và báo cáo tóm tắt của đơn vị tư vấn trong hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý cho Quy hoạch về bố cục, nội dung và một số vấn đề khác của báo cáo quy hoạch. Ông Hồ Vang, Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã kết luận hội thảo và đề nghị Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn tỉnh trực tiếp phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý và khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email