Sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình Nghiên cứu triển khai ưu tiên

Ngày 28/6, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình nghiên cứu triển khai ưu tiên thuộc Chương trình Nghiên cứu phát triển Khoa học, Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, đại diện Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, các sở, ban, ngành liên quan và nhiều nhà khoa học trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

Có 8 báo cáo được chọn trình bày và nhiều ý kiến tâm huyết về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhà khoa học được nêu ra trong hội nghị.

Chương trình nghiên cứu triển khai ưu tiên gồm bốn lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ kinh tế – xã hội; Điều tra cơ bản phục vụ hoạch định chính sách và xây dựng các dự án đầu tư phát triển, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tại; Nghiên cứu và ứng dụng KHCN y dược, góp phần xây dựng thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực Asean; Nghiên cứu, ươm tạo và phát triển một số công nghệ mang thương hiệu Huế.

Báo cáo của Sở KH-CN tại Hội nghị cho biết, sau 5 năm thực hiện (từ 2008- 2012), đã có 78 đề tài/ dự án được triển khai, trong đó có 37 đề tài/dự án cấp nhà nước. Đến nay, 14/37 đề tài/dự án đã được nghiệm thu chính thức, đặc biệt có 3 nhiệm vụ thuộc chương trình ươm tạo công nghệ được xếp loại xuất sắc, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định: Sắp tới, điều căn bản nhất cần làm là ưu tiên kinh phí cho việc chuyển kết quả đề tài từ trên giấy trong tủ thành sản phẩm cụ thể phục vụ sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, nhiều việc khác cần tiến hành là tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ trên thực tế, chứ không chỉ trên giấy với Đại học Huế và Viện Hàn lâm Khoa học, Công nghệ Việt Nam. Đồng thời, tăng cường số lượng đề tài nghiên cứu ứng dụng, đổi mới cơ chế tài chính, công tác quản lý, thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học, công nghệ,…

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Quế

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email