Khẳng định vai trò phản biện xã hội của các hội khoa học

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng Luật KH-CN sửa đổi cần tiếp tục khẳng định vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các hội chuyên ngành.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý Dự thảo Luật khoa học và công nghệ sửa đổi. Theo đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (sau đây sẽ gọi tắt là Liên hiệp hội) ủng hộ chủ trương soạn thảo và ban hành Luật khoa học và công nghệ sửa đổi. Mặc dù đã có những thay đổi, bổ sung so với dự thảo trước nhưng Liên hiệp hội cho rằng, dự thảo mới vẫn còn những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Về vấn đề hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ, Liên hiệp hội cho biết: Hiện nay, hệ thống tổ khoa học và công nghệ rất cồng kềnh, chồng chéo, phân tán, tùy tiện và nhiều tổ chức trung gian. Cơ sở vật chất yếu kém, còn nhiều lãng phí; không kết hợp được nghiên cứu với đào tạo và chuyển giao công nghệ; đặc biệt là rất yếu về nghiên cứu cơ bản như công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ nano… Trên cơ sở đó, Liên hiệp hội cho rằng nên phân loại thành hai loại hình tổ chức là Tổ chức nghiên cứu khoa học (nghiên cứu cơ bản) và Tổ chức nghiên cứu và phát triển. Nhà nước sẽ cung cấp toàn bộ kinh phí cho các tổ chức nghiên cứu cơ bản, cấp một phần kinh phí cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển. Dự thảo Luật cũng cần quy định các doanh nghiệp lớn bắt buộc phải có tổ chức nghiên cứu và phát triển, và Quỹ đổi mới công nghệ.

Theo Đất ViệtCác nhà khoa học của Liên hiệp hội cũng cho rằng, cần tập trung cải cách hệ thống tạp chí khoa học và công nghệ quốc gia, coi việc đăng các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước là sản phẩm đầu ra của các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Liên hiệp hội đề nghị Ban soạn thảo bảo lưu và bổ sung hoàn chỉnh một số nội dung quy định “các hội khoa học và kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức, động viên các thành viên tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ”. Điều này xác định vai trò chủ động tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ của các hội khoa học kỹ thuật, trong đó nhấn mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các hội chuyên ngành. Bên cạnh các nội dung đóng góp quan trọng trên, Liên hiệp hội đề nghị Ban soạn thảo nên tinh giản các nội dung quy định về các quỹ cho lĩnh vực khoa học và công nghệ để quản lý và sử dụng các quỹ này hiệu quả hơn. Chính sách trọng dụng người tài, triệt để xã hội hóa, đánh giá nghiệm thu chính xác các kết quả và phân loại các cấp độ đề tài nghiên cứu khoa học là những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để công tác quản lý và nghiên cứu khoa học – công nghệ phát triển và đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài các góp ý về những nội dung lớn, Liên hiệp hội cũng nêu nhiều nội dung cụ thể, chi tiết như bổ sung câu chữ, giải thích thuật ngữ để Luật khoa học và công nghệ sửa đổi rõ ràng, dễ hiểu và đẩy đủ, thuận lợi cho áp dụng vào thực tiễn.

Theo Đất Việt

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …