Kết quả chấm thi Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VII – năm 2014

Trong 02 ngày 17&18/10/4014, tại khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Huế, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ đã tổ chức chấm thi các đề tài, công trình nghiên cứu tham gia.

Năm nay đã có 40 công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ. Đối chiếu với Thể lệ, Ban Tổ chức Giải thưởng chọn 39 công trình thuộc 05 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Công nghệ vật liệu, cơ khí và tự động hóa; Sinh hoc phục vụ đời sống, công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Y dược và Khoa học xã hội và nhân văn đủ điều kiện dự thi.

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm cao, 05 hội đồng chấm thi chuyên ngành đã chọn ra những công trình đề tài chất lượng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế -xã hội.

Kết quả, có 36 đề tài được đề nghị trao giải, 21 đề tài được đề nghị gửi tham gia dự thi toàn quốc.

Cẩm Lai

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …