Hội nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng 2013

Ngày 20/03/2013, Hội nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng tại hội trường thôn Tây Thượng, Phú Thượng, Phú Vang.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, chi cục Nuôi trồng thủy sản, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Phú Vang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban chấp hành hội Nghề cá tỉnh và đại điện 67 chi hội Nghề cá trên toàn tỉnh. Hội nghị nhằm đánh giá hoạt động năm 2012 và xây dựng phương hướng hoạt động của hội Nghề cá tỉnh năm 2013. Tuyên dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong sản xuất, quản lý nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Chủ tịch hội và thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hội năm 2013. Hội nghị cũng đã tặng bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam, Hội nghề cá Trung ương và giấy khen của Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế, hội Nghề cá tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt năm 2012.

Hồ Thành

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email