Các đề tài vào chung khảo Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2012

Theo thông tin từ Ban thư ký Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Giải thưởng năm nay có 41 công trình vào chung khảo

Trong đó: Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống có 8 công trình; Lĩnh vực Cơ khí tự động hóa có 10 công trình; Lĩnh vực Công nghệ thông tin điện tử và viễn thông có 6 công trình; Lĩnh vực Công nghệ vật liệu có 10 công trình; Lĩnh vực công nghệ mới nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên có 5 công trình; Lĩnh vực Năng lượng có 2 công trình. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chọn 16 công trình tham gia Giải thưởng, và có 5 công trình vào chung khảo.

Trần Giải

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …