Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động được tổ chức trong Ngày Sách Việt Nam

     Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam 21/4, Thừa Thiên Huế có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách trong các tầng lớp quần chúng nhân dân, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Các hoạt động kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 được thực hiện từ tháng 3-4/2021, trong đó hoạt động hưởng ứng chính được tổ chức trọng tâm từ 14/4 đến 24/4/2021; gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trong năm của quê hương, đất nước và đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền cho Tủ sách Huế, đưa Tủ sách Huế đến với đông đảo độc giả trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam được tổ chức đồng bộ, sâu rộng trên địa bàn tỉnh, hướng mạnh về cơ sở, tạo điều kiện để người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, hội viên được tiếp cận nguồn sách hay, chất lượng, góp phần phát triển văn hóa đọc và tri thức xã hội; đảm bảo các quy định của Luật Xuất bản, điều kiện thực tế của địa phương và phòng chống dịch Covid-19.

Các hoạt động cụ thể bao gồm: Tổ chức trưng bày, giới thiệu điểm sáng phong trào đọc sách tại huyện Phong Điền; Truyền thông về Ngày sách Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, vị trí của sách đối với đời sống xã hội, tôn vinh các điển hình tiêu biểu về phong trào đọc sách, quảng bá, lưu giữ sách đến với cộng đồng; Tổ chức Tuần lễ sách trong khuôn viên các đơn vị phát hành trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Ngày sách Việt Nam trong hệ thống trường học, trong đó phát động các phong trào như: thi kể chuyện về sách, hoạt động ngoại khóa (giới thiệu sách, vẽ tranh, viết bài cảm nhận về sách, nhận diện tác giả, tác phẩm tiêu biểu liên quan đến lịch sử, văn hóa Việt Nam, của Thừa Thiên Huế); Tổ chức Ngày sách trong hệ thống thư viện, đưa sách về các trường học vùng khó khăn, tạo điều kiện để học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận với sách; Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể với các hình thức phù hợp, ưu tiên các hình thức phục vụ lợi ích cộng đồng như: quyên góp sách tặng các đơn vị, địa phương khó khăn, đem sách phục vụ người bệnh, người cao tuổi, người khuyết tật…

CHÂU THỊ THU HÀ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email