Tập huấn kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Sáng 31-7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội” cho cán bộ hội, các trung tâm trực thuộc và hội thành viên.

Trong những năm qua, theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tham gia phản biện 11 đồ án về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quy hoạch ngành; thẩm định nhiều đề tài, dự án khoa học và đánh giá tác động của môi trường.

Tại lớp tập huấn, đại diện Liên hiệp hội đã giới thiệu nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội; giới thiệu đến các học viên Quyết định 14/2014/QĐ- TTg ngày 14-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Theo đó, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội sẽ cung cấp cho các ngành, địa phương có thêm cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn trong quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực và vị thế của Liên hiệp hội và các hội thành viên trong giải quyết các vấn đề của ngành và địa phương.

Doãn Quan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email