Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Thừa Thiên Huế

Sáng 30/10/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Thừa Thiên Huế”, với sự tham dự của 70 đại biểu đại diện đến từ các phòng, ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại điện các sở, ngành, các hội thành viên, trung tâm trực thuộc và các tổ chức xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 4 báo cáo chuyên đề, gồm: Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị với công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Trưng cầu phản biện và phản biện xã hội trong công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị ở địa phương; Đội ngũ trí thức Thừa Thiên Huế với nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; hội thảo còn được nghe 9 ý kiến phát biểu của đại điện các ban ngành, đơn vị địa phương, thảo luận, trao đổi về thực trạng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong thời gian tới.

Hội thảo đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội trong nhận thức của các ban ngành địa phương và xã hội.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email