Hội nghị triển khai một số Luật về Thuế

Sáng ngày 22/7/2016, tại hội trường Sở Tư Pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, trưởng phòng tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thị xã và thành phố,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Cục Hải Quan triển khai Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm 5 Chương, 22 Điều và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được ban hành lần này nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, đại biểu được đại diện Cục thuế tỉnh triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực Thuế. Đồng thời, giúp các tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi thực hiện các chính sách về Thuế.

Nguyễn Doãn Quan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email