Diễn đàn đối thoại sử học: Hành trình FESTIVAL Huế

Nhằm tiếp tục tìm ra những giải pháp mới cũng như rút ra những kinh nghiệm cho định hướng của các kỳ Festival tiếp theo, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho nhiệm vụ là đơn vị chủ trì diễn đàn đối thoại “HÀNH TRÌNH FESTIVAL HUẾ (2000-2016) VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN”.

Hội Khoa học Lịch sử đã mời các cơ quan ban ngành đã từng phối hợp tổ chức các kỳ Festival viết các chuyên đề khoa học như: Sở Du Lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Hội nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế…

Diễn đàn đối thoại nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn, gắn khoa học với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của xã hội.

Diễn đàn đối thoại sử học dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 18 tháng 11 sắp tới tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Anh Thái

Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email